Martha Otto Otto Samuel Berta Emil Emil Richard Emil